dijous, 4 de desembre de 2008

dimecres, 3 de desembre de 2008

BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing

dimarts, 2 de desembre de 2008

ICONE
És una imatge, quadre o representació. És un signe o símbol que substituïx a l'objecte mitjançant la seva significació, representació o per analogia, com en la semiòtica. En el camp de la informàtica, una icona és un petit gràfic en pantalla que identifica i representa a algun objecte.


SIGNEUn signe es dóna per la relació semiòtica del designat, el designant i la representació. Transmeten idees en les cultures prealfabetizadas o pràcticament analfabetes. Els signes poden ser compresos pels éssers humans i els animals.


SÍMBOL


Un símbol és la representació perceptible d'una realitat, amb trets associats per una convenció socialment acceptada. És un signe sense semblança ni contigüitat, que solament posseïx un vincle convencional entre el seu significant i el seu denotat, a més d'una classe intencional per a la seva designat .


TIPUS D'ART

Romanic
Va ser un estil predominant a Europa en el segles XI, XII i part del XIII. Neix a França i desde allà s'extendrà a la resta de l´Europa Occidental. El podem considerar com el primer art occidental cristià. No va ser producte d'una sola nacionalitat o regió ,sinó que va sorgit d'una manera paulatin i gairebé simultània a Itàlia ,França Alemanya i a Espanya .En cada un d'aquest paisos va sorgui amb unes caracteristiques pròpies .Gotic
Avarca els segles XII al XV. Època de la reforma del Císter. Més tècniques constructives i menys decoració. Es u art molt urbà que es veu el cos huma tal i con es .Un exemple es una catedral i més coses com monuments ,façanes ...

El gòtic es divideix en tres períodes:

  • Període de formació (segona meitat s.XII): arquitectura amb característiques encara romàniques.

  • Període de plenitud (s.XII i s.XIV): màxim esplendor.

  • Període final (s.XV): augmenta extraordinàriament l'ornamentació.
Renaixement

Es va uriginar cap als segles XV i XVI.El renaixement es furit de le difusió de les idees de l'humanisme ,que va determinar una nova concepció de l'home i del món .Es dui renaixement per que va reprendre els elements de la cultuta clàssica .L’assimilació de les idees i els valors que contenen, l’afany d’imitar els seus models literaris, arquitectònics i figuratius amb l’ambició de superar-los, l’exaltació de la dignitat de l’ésser humà i del seu paper a l’univers i una nova ordenació laica de la societat.Durant aquest període es produïren també un conjunt de canvis fonamentals com la introducció de la impremta, que afavorí la circulació ràpida i massiva d’obres i idees; les reformes religioses que s’iniciaren amb Erasme de Rotterdam i Luter i culminaren amb la Contrareforma catòlica; els descobriments geogràfics que permeteren eixamplar el món conegut; la formulació del sistema heliocèntric per part de Copèrnic.

dijous, 23 d’octubre de 2008

PROJECTE MAV

El seu objectiu és conèixer els mitjans audiovisuals que existeixen a l'escola i aprendre a utilitzar-los. Incorporar l'ús dels MAV com a recurs per a les aules.Aconseguir que l'alumnat tingui els coneixements bàsics de llenguatge audiovisual. Desenvolupar un treball amb les famílies per aconseguir un bon ús dels mitjans.